Změna názvu ThermoShield na ClimateCoating.

doplnime ...