Prostředek pro odstranění řas, lišejníků, mechů, plísní a hub z povrchů staveb s preventivním účinkem proti jejich novotvorbě.

Výrobek byl vyvinut pro odstranění řas, lišejníků, mechů, plísní a hub z povrchů staveb.
Lze ho použít na kámen, střešní tašky, beton, omítku, dřevo, břidlici, azbestocement (eternit), nátěry, apod.

Nejčastěji se používá pro čištění zdí a střech budov, dlažby, bazénů, fontán, tenisových kurtů, teras, balkónů, omítky, soch, apod. 

Použití přípravku se doporučuje i před aplikací nátěru na výše uvedené podklady, protože snižuje riziko rozmnožení mikroorganizmů pod vrstvou nátěru, což je častou příčinou "odlepení" nátěrů od povrchu staveb. 

Ochrana před novotvorbou řas, mechů a plísní

Chraňte své fasády a střechy před tvorbou organických nečistot, jako jsou řasy, mechy a plísně. Ochranu lze provádět preventivně nebo po odstranění organických nečistot z povrchů staveb, které byly řasou, mechy nebo plísní napadeny. Stačí použít vhodný nátěr proti plísni.

Kdy povrchy chránit?

Nejlepší je samozřejmě prevence. Dostatečnou prevencí zabráníte vzniku mechu a řas, a tím se vyvarujete jejich případného odstranění.

Pokud byla Vaše fasáda či střecha již mechy a řasami napadena, je po jejich odstranění nutné očištěné povrchy chránit. Ochranu vyčištěných povrchů je vhodné provést prostředkem s preventivním účinkem proti novotvorbě organických nečistot. Bez následného ošetření vyčištěných povrchů se organické nečistoty velice rychle (během 2 až 3 měsíců) vracejí, protože jsou zde vhodné podmínky pro jejich růst.

Jaký prostředek je vhodný na ochranu povrchů?

Z výrobní řady SCALP je pro účely ochrany povrchů před organickými nečistotami určen ANTI-MOUSSE 77.

SCALP ANTI-MOUSSE 77 vytváří po zaschnutí na povrchu ve vodě těžko rozpustné sloučeniny, které mají fungicidní a dezinfekční účinek a zabraňují tak novotvorbě řas, mechů, plísní a hub po dobu několika let.

SCALP ANTI-MOUSSE 77 je přetíratelný jakoukoliv barvou a lze na něj nanášet lepidla pro lepení kontaktních zateplovacích systémů, tenkovrstvé omítky a jiné materiály s jistotou, že pod těmito vrstvami nedojde k novotvorbě organických nečistot, a tím k odlupování vrchních nátěrů a omítek.

Kdy lze SCALP ANTI-MOUSE 77 použít?

Přípravek SCALP ANTI-MOUSSE 77 je vhodné využít v těchto situacích:

  • K přípravě podkladu – pro nanášení dalších materiálů (barev, omítek, lepení kontaktních zateplovacích systémů, aj.).
  • Při rekonstrukci povrchů, ochraně vyčištěných nebo nově zhotovených povrchů před tvorbou organických nečistot.

Výhody

Přípravek lze použít okamžitě, bez předchozího mytí nebo čištění povrchu

Výrobek nemá nepříznivé účinky na kovy, barvy ani sklo - nemění jejich vzhled ani barvu.

Očištěné stavby a předměty znovu získají estetický vzhled a svou původní krásu.

Odstraněním mikroorganizmů se sníží celková vlhkost předmětů a staveb.

SCALP ANTI-MOUSSE 77 vytváří po zaschnutí těžko ve vodě rozpustné organokovové sloučeniny, a tím zabraňuje novotvorbě řas, mechů atp. po dobu několika let.

Vlastnosti

Kapalina, pH: 7, Hustota: 1g/cm3. Slabý zápach. Rozpustná ve vodě. Nehořlavá.

Spotřeba

0.15 - 0.20 l/m2 zředěného přípravku (0.04 - 0.05 koncentrátu).

Balení

v 5 a 20 lit. PE kanystrech

Skladování

1 rok v originálním obalu

Návod k použití

Přípravek se dodává koncentrovaný.

Před použitím zřeďte vodou 1 (ANTI-MOUSSE 77) : 3 (voda)

Zředěný výrobek nanášejte štětkou, válečkem nebo stříkací pistolí. Mech, plísně, atd. nechte důkladně nasáknout přípravkem. Přípravek nechte působit. Po několika dnech mikroorganizmy zmizí bez jakéhokoliv dalšího zásahu. 

Doporučení:

U silně znečištěných povrchů (střech, fasád, chodníků, teras, aj.) trvá samovolné zmizení těchto nečistot výše uvedeným postupem i několik měsíců.

U těchto povrchů doporučujeme nejdříve odstranění nečistot pomocí prostředku SCALP RENOV EXPRESS (má daleko rychlejší a silnější působení) a následné nanesení prostředku ANTI-MOUSSE použít jako prevenci pro zamezení opětovného výskytu organických nečistot na ošetřených plochách.

Hygiena a bezpečnost

Přípravek není klasifikován jako nebezpečný dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006, přesto s ním zacházejte jako s běžnými chemikáliemi.

Doporučujeme nosit rukavice a vyhýbat se častému kontaktu přípravku s kůží. Místa nechtěně zasažená přípravkem opláchněte hojně vodou. Po ukončení práce ruce umyjte mýdlovou vodou.

Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

Důležité

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce.

Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. 

Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. 

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.