Změna názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

Datum Autor /institut Téma Komentář
prosinec 1987 Hauser Laboratories, USA Měření průchodu slunečního žáru ve srovnání s nenatřeným asfaltem (Top Shield) 84% méně průchodu žáru = vyšší chlazení
prosinec 1987 Hauser Laboratories, USA Průchod vytápěcího tepla ve srovnání s nenatřeným dřevem (desková zkušební metoda Exterieur) zadrženo 25% více tepla, dřevo se zlepšilo v tepelném odporu o 22%
duben 1988 Hauser Laboratories, USA Měření průchodu slunečního žáru ve srovnání s galvanizovaným ocelovým plechem (TopShield) 64% méně průchodu žáru = vyšší chlazení
srpen 1990 Durotech Paints & Protective Coatings INC., St.Louis /USA Polní studie vyúčtování spotřeby dvou rodinných domů po dobu jednoho roku; srovnání mezi běžnou barvou a Exterieur Úspory 12.802 kWh
Letní a zimní tepelná ochrana s ThermoShield ve srovnání s domy natřenými barvou
září 1990 AAR Technology INC., USA Srovnání dvou rodinných domů v letní tepelné ochraně; srovnání s běžnou barvou 29% snížení nákladů = ušetřeno 4.248 kWh
leden 1999 Dipl. Ing. W. Ilmer, nezávislý znalec pro stavební škody, Cottbus /Německo Znalecké stanovisko: ”Změny koeficientu prostupu tepla po nanesení nátěrového prostředku na fasádu” (Exterieur) Trvalá změna hodnoty U: zlepšeno o 0,5 W/m2K Teplota na povrchu vnitřní stěny vzrostla o 0,5°C
únor 1999 Dipl. Ing. W. Ilmer, nezávislý znalec pro stavební škody, Cottbus /Německo Znalecké stanovisko: ”Srovnávací měření hodnoty U a energie” ((Exterieur) Zlepšení oproti nenatřenému zdivu: 0,56 W/m2K úspora energie 21% (srovnání obytných bloků)
únor 1999 Dipl. Ing. (FH) P. Klose, nezávislý znalec topení /ventilace/ sanitární technika, Forst Německo Posudek ”Hodnota U srovnávací měření po nanesení ThermoShield Exterieur na omítnutou fasádu” (srovnání běžné barvy s Exterieur) Zlepšení hodnoty U o 0,6W/m2K a úspora energie 22% (srovnání u budov na sídlišti)
červen 1999 Dr.H. M. Korff matematik a fyzik, Mnichov /Německo Jednoduchý model fyzikálního účinku nátěrového systému Matematické potvrzení síťové struktury membrány, vliv na tepelný odpor a popis procesů odpařování, souhra mezi bubbles a pojivem
leden 2000 Schall-und Wärmemessstelle Aachen GmbH /Místo pro měření zvuku a tepla/ (SWA), Prof. L. Siebel Německo Zkušební zpráva: ”O transmisním tepelném proudu pórovitého stavebního materiálu pod vlivem vlhka (srážková voda) a cirkulace vzduchu (vítr)” (Exterieur) cca 30% redukce transmisního tepelného proudu díky ThermoShield
leden 2000 Schall-und Wärmemessstelle Aachen GmbH /Místo pro měření zvuku a tepla/ (SWA), Prof. L. Siebel Německo Zkušební zpráva: ”O transmisním tepelném proudu pórovitého stavebního materiálu pod vlivem vlhka (srážková voda), světelného a tepelného záření ” cca 40% redukce transmisního tepelného proudu díky ThermoShield
únor 2000 Prof. L. Siebel Aachen/Německo Měření tepelného proudu za vědeckého doprovodu na budově ve Viersenu (Exterieur) Vypočtená hodnota U: 1,38 W/m2K podle DIN
Naměřená hodnota U před opatřením nátěru: 2,35 W/m2K
Po 9 měsících působení: s ThermoShield: 1,15 W/m2K
březen 2000 Státem uznávaný energetický poradce Německo ”Posouzení dvou rodinných domů s více bytovými jednotkami ve Schwabmünchenu pod energetickým hlediskem po natření budovy s ThermoShield Exterieur” Úspora energie 30% oproti běžnému fasádnímu nátěru po technické sanaci
duben 2000 Státem uznávaný energetický poradce Německo ”Posouzení dvou rodinných domů s více bytovými jednotkami ve Schwabmünchenu pod energetickým hlediskem po natření budovy s ThermoShield Exterieur” Úspora energie 29% oproti běžnému fasádnímu nátěru po technické sanaci (větší počet uživatelů)
duben 2000 Oakridge National Laboratories, Tennessee /USA Tříletá zkouška 24 různých střešních nátěrových systémů: solární reflexe, povrchová teplota, infračervená emise a průchod tepla na asfaltových drahách (TopShield) Snížení přenosu tepla o více než 75%; nejlepší nátěr ve všech oblastech: ThermoShield
květen 2000 Dipl. Ing. G. Schackert, energetický poradce, Magdeburg /Německo ”Změřená a vypočtená spotřeba paliva rodinného domu v Magdeburgu-Otterslebenu před a po nanesení nátěru ThermoShield Exterieur ” Úspora topné energie 25% ročně, zjištěno na základě dvou topných období; měření tepelné jímavosti budovy: vnitřní teplota stěny vzrostla o 4°C
červen 2000 Německý list pro architekty Zveřejnění tiskového sdělení Perleberské společnosti pro bytovou výstavbu z února 2000 Úspora energie 20% (od té doby neustále potvrzováno: mezi 20 a 30% ročně; (viz zvláštní zpráva 2004)
srpen 2000 WFA-Institut Prof. L. Siebel Stolberg /Německo Zkušební zpráva: ”K tepelné ztrátě místností s nátěrem ThermoShield (Interieur)” 7% snížení tepelných ztrát větráním, pozitivní úprava poměrů vlhkosti vzduchu
srpen 2000 Prof. L. Siebel Aachen/Německo ”Dülmenský papír místní posouzení ochrany proti teplu a vlhkosti budov” Potvrzení účinných mechanismů pro úsporu energie TSB (první početní modely)
září 2000 WFA-Institut Prof.L.Siebel Stolberg /Německo Stavebně fyzikální posudek ”k hygrickému a termickému vlivu venkovních nátěrů ThermoShield na průměrnou tepelnou ztrátu venkovních staveních dílů” Zkoumán a potvrzen náskok v kvalitě oproti nátěrům běžnou barvou (stárnutí, křehnutí, tvorba trhlinek, přilnavost a přenos vlhkosti)
prosinec 2000 WFA-Institut Prof. L. Siebel Stolberg /Německo ”Účinek ThermoShield za horkých letních dnů pro zlepšení termického klimatu v místnosti” (Interieur) Nižší pokojové teploty za horkých dnů; vliv na alfa-uvnitř, tzv. ”alfa filtrační efekt”
prosinec 2000 WFA-Institut Prof. L. Siebel Stolberg /Německo ”Účinek ThermoShield v topném období. Pro zlepšení více parametrů klimatu v místnosti (Interieur) Tepelné záření se generuje: vliv vlhka na alfa-uvnitř, tzv. ”alfa filtrační efekt”
únor 2001 Dipl. Arch. Dr. V.Ivanov, Dipl. Arch. O.Simov /Bulharsko ”Účinek ThermoShield na úsporu energie-skutečnosti, výsledky a praktická zkušenost” (Exterieur, Interieur) Snížení nákladů na chlazení: 32%, redukce tepelné ztráty: 36% Laboratorní pokusy a praktické zkoušky
únor 2001 ET-Komodul, Varna Projektování staveb a zkoušky, Bulharsko Zkušební zpráva ”Zjištění účinku úspory energie při aplikaci ThermoShield při topení za zimních podmínek” ((Interieur, Exterieur) Úspora energie: 36%
únor 2001 Základní škola zveřejnění výsledků měření v lednu 2001 Prevalje /Slovinsko Porovnávací měření nátěru (Interieur) třídy oproti třídě s nátěrem běžnou barvou Lepší vytopitelnost,o 4°C vyšší teplota při stejném topném výkonu;
duben 2001 WFA-Institut Prof. L. Siebel Stolberg /Německo Stavebně fyzikální stanovisko ”k termickému chování venkovních stěn” (na základě měření na natřených budovách (Mülheim /Ruhr) Redukce vlhkosti stavebních dílů z 90% rel.vlhkosti na 74% během 7 měsíců; účinky na tepelné ztráty a změny klimatu v místnosti jsou popsány pozitivně
květen 2002 WFA-Institut Prof. L. Siebel Stolberg /Německo Stavebně fyzikální posudek: ”K tepelnému zlepšení venkovních stěn”, (Mülheim /Ruhr) Úspora energie: 24%
Měření vlhkosti a vyhodnocení na základě skutečné spotřeby budovy
květen 2002 Oddělení energetické efektivnosti GU, státní energetický dozorčí úřad, Rusko Zkušební zpráva: Hodnocení vlastností tepelné ochrany termokeramických tenkovrtsvých nátěrů ThermoShield Exterieur” Citát závěrů:
1. Nátěr má vlastnost rovnoměrně rozmísťovat teplo na povrchu konstrukce.
2. Nátěr o tloušťce 0,3-0,35 mm prodlužuje dobu tepelné výměny mezi tepelným zdrojem a jeho okolím do stacionárního setrvání teploty o téměř 31%.
3. V místnosti chráněné pomocí ”ThermoShield Exterieur” s regulací tepla činí úspora energie minimálně 22%.
březen 2003 Univerzita Jekaterinburg /Rusko Zkušební zpráva: ”Snížení tepelné ztráty ve srovnání se stěnou bez nátěru ThermoShield” Snížení tepelné ztráty při použití ThermoShiled: 40%
srpen 2003 Institut fyziky při Univerzitě J. Shnir Oldenburg /Německo ”Matematický model vlastností tepelné ochrany pojiva osazeného keramickými dutými mikrokuličkami (ThermoShield)” Potvrzení úspory energie a vhodnosti. Fyzikální souhra pojiva a bubble.
srpen 2003 Institut fyziky životního prostředí při Univerzitě Bremen /Německo Vědecká zkouška Práce k ThermoShield od J. Shnira ”…představuje bezchybné řešení komplexního fyzikálního problému ohledně otázek přenosu tepla.” ”…spojením teoretických a experimentálních výsledků se potvrzují všechny hypotézy, které se pronesly v kalkulaci”
srpen 2003 Max-Born Institut für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie im Forschungsverbund Berlin e.V. (Institut Maxe Borna pro nelineární optiku a krátkodobou spektroskopii ve výzkumném sdružení Berlín, zaps. spolek)/Německo Kontrola zprávy k ThermoShield J. Shnira Potvrzena snížená tepelná ztráta natřenými stěnami a ”…, že produkty ThermoShield, skládající se ze skleněných sfér v pojivu jsou efektivním prostředkem dodatečné tepelné ochrany
září 2003 Max-Born Institut für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie im Forschungsverbund Berlin e.V. (Institut Maxe Borna pro nelineární optiku a krátkodobou spektroskopii ve výzkumném sdružení Berlín, zaps. spolek) a PAKKA Holding GmbH /Německo Metoda výpočtu tepelně fyzických vlastností u nátěru ThermoShield za praktických podmínek Metoda umožňuje vypočítat libovolné konstrukce stěn a střešní konstrukce. Výsledky měření pokusu pro kvantifikaci energetických zlepšení se znázorní pomocí počítače