Změna názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

Rozdíl mezi ThermoShieldem a tradičními nátěry spočívá v dlouhé životnosti bez sklonu k tvorbě mikrotrhlinek.

Tyto a další poznatky o energetických ztrátách odpařováním byly zjištěny již v roce 1994 při zkoumání k dizertaci pod vedením profesora Gertise, Frauenhofer Institut Holzkirchen.

Schopnost sálání tepla Na základě hypotetických domněnek jsou možná měření na natřených plochách pro zjištění tepelné účinnosti, která pomocí software umožňují propočítat libovolné konstrukce stěn a střech. Pomocí měřicích sond se zachytí teplota stěny, teplota venkovního a vnitřního vzduchu a rychlost větru. Tyto hodnoty vstupují do výpočtu koeficientu výměny konvekčního tepla.

ThermoShield - zabránění pronikání vlhkosti

0,3 mm termokeramická membrána

S dalšími parametry typickými pro materiál se určí celkový “ThermoShield” tepelný proud, proudící z místnosti ven. Schopnost sálání tepla nátěru ThermoShield, jako měřítko pro snížení tepelných ztrát, se poté vyčíslí pomocí matematických rovnic.

Začátek rovnice černého záření

Záření z hranice vrstvy, vnější záření na hranicích, optická hloubka a podíly zpětného rozptylu de facto určují optické vlastnosti nátěru. Tato metoda vychází z matematických modelů vlastností tepelné ochrany ThermoShieldu, vyvinutých na univerzitě v Oldenburgu. Měřicí soustavu a nutné software je možné zprostředkovat institutům, které o to budou mít zájem.

Účinky nejtenčích vrstev znázornitelné v simulačním programu

Pro denní praxi nabízejí dynamické simulační programy nově možnosti rychlé orientace a jistotu při plánování.

Kalkulace potenciálu úspory energie, amortizace a redukce emise CO2 budov je dnes možná pomocí počítačové techniky. Vypracování tepelné bilance pro budovy pro dodržení právních požadavků lze rovněž provést touto metodou.

Membrána ThermoShield

Porovnávacím zkoumáním, zjišťováním parametrů ovlivňujících vlhkost a přihlédnutím k sálavému chování se firmě Delzer Kybernetik GmbH podařilo zachytit v simulačním programu komplexní procesy povrchů a vliv produktů ThermoShield. Například byla zjištěna rychlá reakce na změněné situace (např. kondenzací, odpařováním, absorpcí a spotřebou vody při změnách teploty). Po jejich ověření byla získaná data pomocí hygrotermického procesu průběhu integrována přímo do kybernetického programu. Tento program umožňuje vypočítat nejtenčí vrstvy a jejich účinek.

Zjistit lze také výtěžek úspory energie pomocí ThermoShieldu u nejrůznějších materiálů. Blízko realitě lze simulovat a znázornit jak letní, tak i zimní tepelnou ochranu.

Uživatel se dozví, jak a kolik energie lze ušetřit a jaká energetická opatření se více vyplatí s ohledem na amortizaci, či návratnost investic.

Pomocí technických charakteristických veličin ThermoShieldu se tak prováděl propočet pro budovy, jejichž spotřeba energie je dokumentovaná pro několik topných období před nanesením a po nanesení nátěru, tak například sídliště s dvanácti velkými obytnými bloky na severovýchodě Německa. 

Skutečná úspora energie na vytápění v praxi činila průměrně 25 procent. Z výsledku simulace vyplynul průměr 23 procent.