Změna názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

Datum Autor /institut Téma Komentář
červen 2001 Prof. Siebel Aachen /Německo
EP 1 111 144 A1
Stavební konstrukce pro snížení tepelných ztrát místností (Exterieur) Patentová přihláška
říjen 2001 Prof.Siebel Aachen /Německo
EP 1 149 958 A1
Nátěr interiéru pro zlepšení hygrického klimatu v místnosti a snížení rizika tvorby plísní v místnostech (Interieur) Patentová přihláška
únor 2002 Prof. Siebel Stolberg /Německo
EP 1 180 649 A1
Nátěr stavebních konstrukcí pro snížení tepelných ztrát na strukturovaných místech venkovních staveb mimo jiné pohledové zdivo Patentová přihláška
červen 2002 Prof. Siebel Aachen /Německo
EP 1 215 463 A1
Povrchový nátěr pro zlepšení přenosu tepla (Interieur, Exterieur) Patentová přihláška
červen 2003 Delzer Kybernetik,Lörrach /Německo Software pro dynamickou simulaci budov spojující vlhkost-teplo. DK-Solar s modulem vlhkosti. Kalkulace potenciálu úspory energie pomocí dynamické simulace nehomogenních, také nejtenčích vrstev budov: přenos tepla spojený s vlhkostí, solární zisky a chování uživatelů
červenec 2003 Delzer Kybernetik, Lörrach /Německo Expertíza k metodice simulace  
září 2003 Delzer Kybernetik,Lörrach /Německo Expertíza k produktům ThermoShield v simulačním nasazení  
září 2003 Užitný vzor SICC GmbH Berlín /Německo ”Povrchový nátěr s endotermickými efekty” Zapsaný u Německého patentového a známkového úřadu pod č.203 14 145.8
říjen 2003 SICC GmbH Berlín /Německo ”Povrchový nátěr s endotermickými efekty” Patentová přihláška