Změna názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

ThermoShield Exterieur

ThermoShield je rodina multifunkčních špičkových povrchových nátěrů používaných především ve stavebnictví a to na fasády, střechy a interiéry.

Jedinečné vlastnosti ThermoShieldu se starají o útulné, pohodové klima ve všech budovách. Pomáhají šetřit náklady na vytápění i klimatizaci a velmi účinně chrání fasády a střechy před škodlivými vlivy různých povětrnostních podmínek. Významně zabraňuje stárnutí a zvětrávání stavebních konstrukcí. Přitom je termokeramický nátěr ThermoShield v poměru cena/výkon stejně výhodný jako normální, vysoce kvalitní disperzní barva. 

Produkty ThermoShield pocházejí z USA a velmi úspěšně se aplikují po celém světě již 18 let. Na evropském kontinentu jsou distribuovány a používány již od roku 1997. Také se zde od roku 2002 vyrábí. Termokeramický nátěr ThermoShield pro své vynikající, vysoce nadstandardní a pro nátěrové hmoty neobvyklé vlastnosti, všude poutá velkou pozornost. V uplynulých letech bylo produkty ThermoShield ošetřeno v celé Evropě více než 4 000 budov.

Termokeramický nátěr ThermoShield chrání váš dům, vaše zdraví i vaši peněženku

Aplikovaný ThermoShield postupně transportuje ze stavební konstrukce vlhkost, kterou zdivo absorbovalo po celé roky. Takto ošetřený plášť budovy se přitom chová jako lidská kůže při pocení. Při difúzním odpařování je z povrchu stěny odnímáno teplo. Vnitřek budovy se tak účinně zbavuje nadbytečného tepla. Aby tento důležitý proces mohl probíhat nerušeně, nátěr je chráněn vlastní reflexí škodlivého podílu slunečního záření před zničením. Proti nežádoucímu zahřívání povrchu budovy osluněním, působí termokeramický nátěr ThermoShield v souhře s pojivem nezávisle na použitém barevném odstínu. Výsledek: v letních měsících dochází k citelnému poklesu teploty v interiéru a snížení nákladů na klimatizaci.

Pouze suchý plášť v zimě hřeje

Termokeramický nátěr ThermoShield Exterieur současně připravuje budovu v letních měsících na zimu. Zdivo se vysušuje a získává lepší tepelně izolační vlastnosti a vyšší schopnost akumulovat teplo. Stává se tak zásobníkem tepla a víme, že proti zimě nás ochrání suchý plášť. Budově dostačuje menší topný výkon, protože „zásobník – zdivo“ je dostatečně naplněný a vyprazdňuje se jen pomalu. Uvnitř budovy obyvatelé vnímají zvýšení teploty na vnitřním povrchu obvodových stěn. Z toho vyplývá vyšší komfort bydlení při nižším topném výkonu.

Zateplovat či nezateplovat? Proč si položit tuto základní otázku, když se ze všech médií valí informace o tom, jak a kolik se dá ušetřit zateplením Vašeho paneláku nebo rodinného domu? Ne vždy to musí být pravda.

Termokeramický nátěr ThermoShield: Produkty

ThermoShield princip funkce

Procesy transportu vlhkosti a termické děje probíhají neustále také v následujících letech. Když vyndáme skleněnou nádobu z ledničky do tepla, vytvoří se na její vnější straně značné množství kondenzované vody. Stejný děj probíhá i ve zdivu, když se po zimních měsících opět otepluje. Vlhkost vzduchu na venkovních stěnách se sráží a hned se zase odpařuje. O přísun média pro chlazení budovy je tedy permanentně postaráno. A také o suché stěny v zimním období.

Velká vzhledová rozmanitost – jednoduché zpracování

Termokeramický nátěr ThermoShield se tónuje v celé řadě aktuálních trendových barev. Pomocí počítačového programu pro míchání barev ThermoShield lze realizovat přes 4 000 různých barevných odstínů. Najdete tak barvu, která se vám líbí.

Produkty ThermoShield se zpracovávají jako konvenční barvy. Lze je bez problémů nanášet na podklady jako omítka, beton nebo kov, speciální úpravy nebo zvláštní přípravy nejsou zapotřebí. Nanášení se provádí válečkem nebo štětcem, u větších ploch lze použít také airless stříkací přístroje. Ochranná membrána zasychá plynule. Během zpracování, ani po jeho skončení se neuvolňují žádné zdraví škodlivé výpary.

Pro vaši jistotu – doložená účinnost

Mechanismy účinku ThermoShield jsou doložené četnými zkouškami, testy a referencemi. Vedle technických parametrů byly prověřovány především vlastnosti významně ovlivňující úspory energie. Jak výsledky praktických aplikací při výstavbě obytných budov a průmyslových objektů na celém světě, tak i vědecké výzkumy a měření renomovaných institutů a univerzit, vedly dokonce k podání patentových přihlášek. Velmi pozitivní reference zaručují jistotu dlouhodobého zachování funkcí ochrany staveb a přínosy pro úsporu energie.

Termokeramický nátěr ThermoShield je špičkový ekologický produkt, který nabízí velké spektrum možností úpravy, po dlouhou dobu chrání stavební konstrukci, vytváří zdravý životní prostor a příjemné klima v místnosti.

Novodobé technologie vyvinuté původně pro kosmické lety, aplikované do oboru stavební chemie, přinášejí ochranu i vašeho domu.

Princip funkce a základní komponenty hmot ThermoShield byly vyvinuty v NASA při přípravě letů Space Shuttle začátkem 70.let, aby se chránily materiály raketoplánů a životy astronautů ve vesmíru. Použitím vakuumizovaných mikrokeramických dutých těles (Ceramic Bubbles), velkých jen zlomky milimetrů, se podařilo vyvinout takový materiál, který se postaral o to, aby Space Shuttles odolaly teplotním výkyvům v rozmezí více než 2000°C.

Tento nový materiál,který zůstane na podkladu přilnutý také při zrychlení na několikanásobek rychlosti zvuku, slouží jako ochranný štít Space Shuttles dodnes.

V kombinaci s extrémně odolným pojivem se narodila „tekutá keramická dlaždice“.

Po schválení pro civilní využití se termokeramický nátěr vyvíjel dále, především pro použití v oblasti stavebnictví a k tomu byly přizpůsobeny jeho další důležité vlastnosti. Termokeramický nátěr ThermoShield vyráběný v podobě nátěru dnes představuje zejména při použití pro obytné budovy systémem úspory energie, dlouhodobou ochranou povrchů a možnost kolorace na jakýkoliv odstín.