Změna názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

ThermoShield

 • Televize WDR, Servisní čas, Stavění a bydlení, vysílání ze dne 19.09.2003
 • Architekt Prof. Jens P. Fehrenberg, Hildesheim. Listopad 1999 (dopl.5/02). Vyhodnocení budov v Hannoveru"Am Tollenbrink"
 • Dipl. Ing. Univ. Konrad Fischer, architekt, Hauptstr. 55, D-96272 Hochstadt am Main
  www.konrad-fischer-info.de
 • Odborný svaz Wärmedämm-Verbundsysteme e.V. (Tepelně izolační spřažené systémy, zaps. spolek) Fremerbergstraße 33,76530 Baden-Baden
 • Sdělení poradenství pro spotřebitele Dolního Saska, ze dne 11. 02. 2000
 • U. Hammerschmidt, W. Sabuga v Bauphysik (Stavební fyzika) 22 sešit 2/2000
 • Materialforschungs- und Prüfanstalt für das Bauwesen Leipzig e.V. (Ústav pro výzkum materiálu a zkušební ústav pro stavebnictví Lipsko zaps. spolek) Prof. Dr. Peter Bauer, březen 2000
 • ibp Frauenhofer Institut für Bauphysik (ibp Institut stavební fyziky ve Frauenhofu), Stuttgart, internetové stránky 04.04.2001; poslední změna: 17.04.2001
  www.frauenhofer.de
 • “Zkoumání o efektivní tepelné ochraně různých konstrukcí cihlových vnějších stěn” Frauenhofer Institut für Bauphysik, pracoviště Holzkirchen ze dne 05. 07. 1983
 • “Postup při jednorozměrovém a dvourozměrovém výpočtu spojeného přenosu vlhka ve stavebních d lech s jednoduchými parametry” disertace Dipl. Ing. H. M. Künzel, hlavní oznamovatel Prof. Gertis, Frauenhofer Institut, Stuttgart červenec 1994
 • “Mathematical modelling of the heat-protection properties of the composite coating consisted of hollow ceramic microsphares (ThermoShield)”, J. Shnir, Institut für Physik an der Universität Oldenburg (Fyzikální institut při Univerzitě v Oldenburgu), srpen 2003
 • Max-Born Institut für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie im Forschungsverbund Berlin e.V. (Institut Maxe Borna pro nelineární optiku a krátkodobou spektroskopii ve výzkumném sdružení Berlín, zaps. spolek) Kalosha: Kontrola zprávy J. Shnira 25. 08. 2003
 • Institut für Umweltphysik an der Universität Bremen (Institut fyziky životního prostředí při Univerzitě Bremen), Kokhanovsky: Kontrola zprávy J. Shnira
 • Registrace užitného vzoru SICC GmbH: č. 203 14 145.8
 • Die Wärmefibel 1999, ThermoShield GmbH & Co.KG, Berlín
 • Prof. L. Siebel, Aachen, "Das Dülmener Papier", srpen 2000
 • Delzer Kybernetik GmbH, Lörrach, expertízy k software DK-Solar, 2003
 • Deutsches Architektenblatt (List německých architektů) 6/2000
 • Staatliches Energieaufsichtsamt, Energieeffizienzabteilung der GU (Státní energetický dozorčí úřad, oddělení energetické účinnosti GU), zkušební zpráva ze dne 09. 07. 2002
 • Tiskové sdělení firmy Maxit Deutschland GmbH, Breisach, prosinec 2003
 • Prof. L. Siebel, D. Mainka, L. Schuster patentová přihláška EP 123 50 42A1