Změna názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

Robustní ”kuličkový obal” a speciální pojivo propůjčují ThermoShieldu nezvykle vysokou životnost. Během této doby se buduje permanentní ochrana proti vlhkosti, která podklady schopné sorpce rychle přivádí zpět na ustálenou vlhkost stavby. Důsledkem toho je zlepšení tepelného odporu a současné opětovné nastolení akumulační schopnosti stavebních dílů (mimo jiné pro solární zisky).

Vše je otázkou výpočtu

Již v roce 1999 bylo zveřejněno shrnutí zaručených poznatků, v němž bylo upozorněno na velké ovlivnění záření (solární zisky) a vlhkosti v souvislosti s ThermoShieldem pro výpočet tepelných ztrát.

Normované hodnoty U nelze proto jako takové ani zlepšit, ani zhoršit, o to však více skutečně danou transmisi tepla stavebním dílem. Vhodným nátěrem (např. ThermoShield) u povrchů stavebních dílů lze dosáhnout značného zlepšení reálně existujících izolačních hodnot cílenou manipulací různých dynamiku ovlivňujících veličin.

Příkladný výpočet:

Základní údaje:
obvodová plocha přenášející teplo (podľa DIN 4108):
A = 1580 m2

vytápěný objem budovy (podľa DIN 4108):
V = 4000 m3

střední hodnota k (podľa DIN 4108):
k = 1,4 W /m2K

interní tepelné zisky (podľa DIN 4108):
Ql = 8 * V = 8 * 4000 m3 = 32000 kWh/a

spotřeba tepla větráním (podľa DIN 4108):
Ql = 18,28 * V * faktor WRG
18,28 * 4000 m3 * 1 = 73120 kWh/a

Zjištění roční spotřeby tepla na vytápění budovy s neošetřenou venkovní fasádou:

QH = 0,9 (QT + QI) - (QI + QS) + QFv + QFa
       = 0,9 * QT + Q Fv + QFa - QS - QI + 0,9 * QL
       = (76k + 36k + 10k - 6k) A - QI + 0,9 * QL
       = 116k * A - QI + 0,9 * QL

QH = (116 * 1,4 * 1580) - 32000 + 0,9 * 73120
       = 290400 kWh/a

Zjištění roční spotřeby tepla na vytápění budovy s venkovní fasádou natřenou ThermoShieldem:

QH = 0,9 (QT + QL) - (QI + QS) + 0,2 * QFv + 0,2 * QFa
        = 0,9 * QT + 0,2 * Q Fv + 0,2 * QFa - QS - QI + 0,9 * QL
        = (76k + 7k + 2k - 6k) A - QI + 0,9 * QL
        = 79k * A - QI + 0,9 * QL

QH = (79 * 1,4 * 1580) - 32000 + 0,9 * 73120
        = 208556 kWh/a

Výsledek:

Úspora energie při použití ThermoShieldu: 28,2%

[(290400 - 208556) / 290400] * 100

Poznámka:

Uvedené hodnoty pro QFv = 36 k a QFa = 10 k se zakládají na hypotetických domněnkách a ročních průměrných hodnotách srážek.

Úspora energie oproti nenatřenému stavebnímu dílu se zjistí – při zanedbání jiných vlastností šetřících energii – výlučně snížením energetických ztrát odpařováním a vysoušením (QFv a QFa). Zmenšení je možné, protože nátěr ThermoShield zabraňuje kapilárnímu nasávání vody do stavebního dílu, a tím neposkytuje vlhkost k odpařování. Faktor 0,2 se přesto ponechává jako zajišťovací přirážka. Povrchová kvalita vrstvy způsobuje rychlejší odtok dešťové vody, který snižuje dodatečné tepelné ztráty.