Změna názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

ThermoShield Exterieur

Nové technologie to mají na začátku často těžké. Když se v 19. století stavěly první železnice, varovali „experti“, že lidské tělo se nemůže vyrovnat s rychlostí větší než 30 km/h. S podobnými rozpaky byl konfrontován také ThermoShield.

Zejména výrobci klasických barev a izolačních hmot se samozřejmě obávali nové technologie a postarali se o spoustu nepříliš objektivních informací v médiích.

Vědecké práce nezávislých výzkumných ústavů týkající se transportu vlhkosti stavebními díly, dokládají princip činnosti a opodstatněnost technologie termokeramických membrán, který se v praxi osvědčuje již 20 let.

Výzkumy ukazují, že tradiční pohled a metody k tomu, aby realisticky zobrazily komplexní procesy dynamiky přenosu vlhkosti a tepla v budovách, již nestačí.

ThermoShield je v rovině aplikací nových poznatků do praxe velký kus napřed.

Tak, jako kdysi železnice.

Základní charakteristika

Termokeramické nátěrové hmoty na akrylátové bázi dostupné v mnohých barevných odstínech připravené k okamžitému použití. Mají široké spektrum využití převážně ve stavebnictví. Je možné je aplikovat na téměř všechny druhy podkladů jak v exteriéru tak v interiéru.

Složení

pojivo - vysoko elastická akrylátová živice, která působením UV záření vytváří dvojitou síťovou struktůru
výplň - mikrokeramické duté kuličky (uvnitř obsahují inertní plyn)
barvivo - bílá v podobě oxidu titaničitého, popřípadě další barevné pigmenty

Specifické vlastnosti

Plní funkci tepelné keramické membrány - tzn., že nátěr je variabilně difúzně otevřený a zabraňuje vodě a vzdušné vlhkosti pronikání do podkladu, zároveň ale umožňuje její odpařování, takže na podkladech s absorbční a difúzní schopností reguluje vlhkost podkladu a tím zvyšuje tepelný odpor celé konstrukce.

Má velmi vysokou trvalou odráživost - zpět do prostoru odráží 86% slunečního záření. Prokazatelně snižuje náklady v zimě na topení a v létě na klimatizaci - to se dá dokumentovat na základě osmnáctiletých zkušeností. Byly prokázány úspory na topení 29%.

Princip funkce

Mikroramické kuličky obsahující inertní plyn, mají nezanedbatelné tepelně izolační vlastnosti, ale především zabezpečují vysokou odrazivost slunečního záření. Vysoce elastická akrylátová pryskyřice ve spojení s mikrokeramickými kuličkami zamezují atmosférické vodě v pronikání do podkladu, současně však při poklesu vzdušné vlhkosti na běžnou úroveň umožňují odpaření vodní páry, která je obsažena v konstrukci. Jedná se o termokeramický krycí povlak, který díky své "variabilní vzdušnosti" působí jako membrána, která podporuje rychlé odpařování nadměrné vlhkosti z podkladu (princip GORE-TEX). Snížením vlhkosti zdiva o 1% můžeme dosáhnout úspory na vytápění až 10%!

Možnosti aplikace

Díky své vysoké elasticitě a přilnavosti je možná aplikace na spoustu různorodých povrchů včetně většiny kovů, dřeva, plastů, pěnové hmoty, textílií, materiálů ze syntetických vláken, betonu, staré i nové omítky a některých předešlých nátěrových vrstev. Vysoká elasticita zamezuje vzniku termodynamicky zaviněných trhlín, co můžeme využít při nátěru na sebe navazujících, avšak rozdílnych konstrukčních prvků s různou tepelnou roztažností.

Aby shora uvedené všeobecné vlastnosti byli dodrženy tam, kde je třeba, vyrábí se ThermoShield ve třech modifikacích určených především pro následující použití:

ThermoShield Exterieur - barva určená na fasády
ThermoShield Interieur - barva do interiéru
ThermoShield TopShield - barva pro střešní nátěry