Zbavte se solných výkvětů a nevzhledných cementových povlaků. Jediný účinný boj proti nim je jejich pravidelné odstraňování.

Co jsou solné výkvěty?

Solným výkvětem se rozumí bílé krystalky na stěnách. Vznikají reakcí bazických složek obsažených ve stavební konstrukci spolu s vlhkostí a oxidem uhličitým ze vzduchu vznikají na povrchu uhličitanové soli - solné výkvěty.

Výskyt výkvětů vlivem transportu vlhkosti zevnitř objektu nelze nikdy zastavit bez zastavení vzlínání vlhkosti (provedení hydroizolace objektu) a jediný způsob likvidace výkvětů je jejich pravidelné odstraňování.

V případě, že se tvorba výkvětů děje vlivem přísunu vlhkosti z vnějšku, lze její tvorbu významně snížit omezením přísunu vlhkosti vhodným hydrofobizačním nebo oleofobizačním prostředkem.

Jak se dostávají na povrch bazické složky?

Existují dva způsoby, kterými se bazické složky dostávají na povrch:

  • Transportem z vnitřních konstrukcí: vzlínající vlhkostí při špatné hydroizolaci nebo při vysychání objektu po rekonstrukci, vysycháním konstrukce po deštích nebo přísunu vlhkosti z jiných venkovních zdroj.
  • Jako zbytky alkalických prostředků po chemickém čištění povrchu při nedostatečné následné neutralizaci.

Odstranění solných výkvětů

Pro odstranění solných výkvětů je určen prostředek SCALP NDS 72 (ekv. GRAFITIX Neutralix). Pro dlouhodobou ochranu a konzervaci lze také použít hydrofobizační nátěr. Tento nátěr se používá až po odstranění solných výkvětů.

Odstranění cementových povlaků

Pro tento účel je nejvhodnější přípravek DEROX 320 (ekv. GRAFITIX Ciment). Přípravek je vhodný pro odstranění cementových povlaků (cementu a cementového mléka) z dlaždic, kamene, cihel, mozaiky či betonu. Čistit lze starý, zašlý cement, ale i cement čerstvý.