Máte posprejovanou fasádu od vandalů? SCALP nabízí ucelenou řadu výrobků, která řeší komplexně problémy s graffiti.

Anti-graffiti servis

Anti-graffiti servis je kompletním řešením pro Vaše problémy s graffiti. V rámci tohoto servisu můžete odstranit graffiti z nechráněných povrchů. Vyčištěné povrchy následně ošetřit nátěry pro preventivní ochranu před graffiti. Součástí servisu jsou také přípravky na odstranění nových graffiti z ochranných nátěrů.

Odstranění barev a graffiti z nechráněných povrchů

Díky přípravkům SCALP můžete odstranit graffiti včetně stínů uvnitř materiálů. Lze jimi odstranit graffiti různého původu - sprejové barvy, fixy nebo zvýrazňovače. Odstranění lze provádět ze všech typů povrchů staveb, které nejsou chráněny nátěry pro preventivní ochranu před graffiti.

SCALP odstraní graffiti z fasád, které jsou vyrobeny z různých přírodních či umělých kamenů, cihel, betonu, teraca, keramiky, kovů, skla, aj. povrchů.

Aplikace nátěrů pro preventivní ochranu před graffiti

Ochranné nátěry vytváří na povrchu ochrannou vrstvu, která nepropustí graffiti do podkladu a lze je následně snadno a rychle odstranit.

SCALP nabízí nátěry ve třech stupních odolnosti, kterými lze chránit jakýkoliv povrch stavby ze všech typů materiálů. Nátěry jsou nabízeny v matném i lesklém provedení.

Odstraňování následných graffiti z ochranných nátěrů

Graffiti lze z preventivních nátěrů odstranit bez použití tlakové vody, stačí pouze běžné čistící prostředky (hadr, kartáč a vědro s vodou).

V souvislosti s použitým typem nátěru pro preventivní ochranu před graffiti nabízí SCALP řadu odstraňovačů graffiti, které zaručují dokonalé a rychlé odstranění nových sprejových výtvorů na chráněných podkladech.

Preventivní ochrana před graffiti

Chraňte své fasády před vandaly. Nově zhotovené nebo vyčištěné fasády se v místech, kde hrozí útoky sprejerů, doporučuje chránit vhodným nátěrem pro preventivní ochranu před graffiti.

Výhody ochrany před graffiti

Nátěry vytváří na povrchu ochrannou vrstvu, která nepropustí graffiti do podkladu a lze jej snadno a rychle odstranit.

Nátěry slouží nejen k ochraně nových nebo vyčištěných povrchů před útoky sprejerů. U choulostivých povrchů (nátěry, strukturované omítky) umožňují odstraňování následných graffiti, tzv. následný anti-graffiti servis.

Nátěry mají i hydrofobní efekt, minimální nasákavost a jsou nešpinivé. Běžné nečistoty lze jednoduše smýt vodou, graffiti pomocí odstraňovačů graffiti volených dle typu nátěru.

Přípravky SCALP jsou 100% účinné proti všem druhům vyráběných sprejů a zvýrazňovačů (fixů). Dle očekávané četnosti útoků sprejerů lze dle podkladu zvolit ze třech stupňů odolnosti ochranného nátěru.

Typy ochranných nátěrů

Ochranný nátěr je vhodné zvolit podle častosti útoků vandalů.

VERNACRYL 30 (ekv. GRAFITIX Parflon), SCALP PROTEC WA 67 a SCALPROTEC NFF pracují na principu sebeobětované vrstvy (spolu s graffiti se odstraní i ochranná vrstva a po odstranění je nutné postižené místo znovu impregnovat), není vhodný pro natřené povrchy nebo strukturované omítky.

SCALP VERNA PU16 (ekv. GRAFITIX M.P.2) permanentní nátěr, který bez nutnosti obnovení odolává až 25 cyklům odstranění následných graffiti z jednoho místa.

SCALP VERNASOLV PU31 (ekv. GRAFITIX Vernis ROC) velmi odolný anti-graffiti nátěr, jehož odolnost proti následnému odstraňování graffiti je až 100 cyklů na jednom místě, vyrábí se v transparentní (Vernis) nebo barevné (Peinture) verzi. Dle vzhledu podkladu lze zvolit mezi lesklým a matným provedením nátěru.

Nátěry nejsou určeny pouze pro minerální podklady, ale lze je díky doplňkovým nátěrům aplikovat na veškeré prvky povrchů fasád.

SCALP PRIMER 36 (ekv. GRAFITIX Primaire ROC) použijeme pro nesoudržné podklady, izoluje spodní vrstvy nátěrů, zamezuje tzv. „mokrému“ vzhledu ploch natřených nátěry SCALP VERNA PU16 (ekv. GRAFITIX M.P.2) a SCALP VERNASOLV PU31 (ekv. GRAFITIX Vernis ROC).

Odstranění graffiti z nátěrů

Odstranění graffiti z ochranných nátěrů je velice jednoduché. Díky tomu, že ochranné nátěry zadrží sprejovou barvu na povrchu, stačí nanést odstraňovač graffiti a po rozpuštění graffiti omýt povrch tlakovou vodou.