Změna názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

ThermoShield FixPlus

ThermoShield FixPlus je koncentrát hloubkového penetračního nátěru pro nastavení nasákavosti minerálních podkladů.

ThermoShield FixPlus zpevňuje všechny podklady omítek podle DIN 18500, pokud jejich únosnost není dostatečná.

ThermoShield FixPlus má velmi dobrou penetraci podkladu a rychle schne. Je difúzně otevřený, je prostý výparů a ředidel a má vysokou konečnou pevnost.

Záklaní vlastnosti ThermoShield FixPlus

  • vytváří nasákavost minerálních podkladů
  • zpevňuje všechny podklady omítek
  • má vysokou konečnou pevnost
  • zlepšuje spojení zákl. materiálu s vrchním nátěrem