Změna názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

ThermoShield Nature

ThermoShield Nature je velmi odolný a trvanlivý nátěr na dřevěné stavby a konstrukce ze dřeva.

ThermoShield Nature je odolný nátěr pro ochranu dřeva připravený k použití.

ThermoShield Nature zachovává vlastnosti a funkci termokeramické membrány. Tento produkt je vhodný pro všechny stavební prvky ze dřeva pro venkovní použití, které nejsou rozměrově stálé, a stará se o obnovu a zachování přirozené bilance vlhkosti ve dřevu.

Základní vlastnosti ThermoShield Nature

  • dlouhotrvající ochrana dřeva před škodlivými vlivy životního prostředí jako ultrafialové záření, smog, prach, kyseliny, soli a mořská voda
  • ochrana před povětrnostními vlivy jako je déšť, sníh a krupobití...
  • zabránění tvorbě řas, mechů, hub a plísní
  • energetická účinnost v létě i v zimě
  • snížení tvorby trhlin v podkladu
  • dlouhodobá stálobarevnost

Dlouhotrvající ochrana s ThermoShield Nature před zátěžemi životního prostředí a při každém počasí

Slunce a teplý vzduch podporují ThermoShield Nature po nanesení v tom, že rychle vybudují účinnou ochranu proti pronikání dešťové vody. Nadměrná vlhkost dřeva se díky funkci membrán ThermoShieldu rychle odpaří.

Množství odolných mikrokeramických kuliček, které se v elastickém pojivu pohybují, brání, stejně jako lidská kůže při koupání nebo sprchování, v pronikání vody do dřeva. Vysoká odolnost proti znečištění, vlivům životního prostředí jako je smog, kyseliny, soli, ozón a ultrafialové záření, a enormní elasticita zajišťují dlouhodobou ochranu, která zabraňuje tvorbě trhlin způsobených křehnutím a stárnutím. Trhlinky způsobené pnutím se silně zredukují, protože tepelná ochrana značně redukuje různé dilatační pohyby stavebních materiálů.

ThermoShield Nature brání tvorbě vlhkosti

ThermoShield Nature je odolný proti extrémům počasí, např.: prudkému dešti, krupobití nebo sněžení. Nátěr se tak stará o suché stavební materiály a snižuje riziko nežádoucího „ozelenění“ dřeva, které se často vyskytuje jako průvodní jev při vzniku kondenzační vody. Díky vysokému podílu keramické složky a bránění tvorbě vlhkosti na povrchu pláště dřevěné budovy, neposkytuje ThermoShield Nature živnou půdu houbám, lišejníkům a mechům.

Proto lze zcela upustit od následných aplikací jedů škodlivých pro životní prostředí a zdraví. Škodám způsobeným plísněmi ve dřevu nebo na jeho povrchu se zabrání, neboť nátěr převádí kolísavý podíl vlhkosti ve dřevu na ustálenou vlhkost stavby.

ThermoShield Nature je dimenzovaný tak, že tyto funkce jsou k dispozici po celá léta navzdory všem zatížením. Podnebí se svým přirozeným kolísáním nabízí i nutné okrajové podmínky k tomu, aby popsané stavebně fyzikální procesy se svými žádoucími efekty úspory energie a ochrany mohly neustále probíhat.

ThermoShield Exterieur aplikován na fasádě zdiva poskytuje stavební konstrukci dostatek prostoru "na dýchání" - je prodyšný. Nejúčinnějším způsobem odvlhčování je kapilární vysychání, při kterém jsou voda a sůl transportovány zevnitř směrem ven na povrch zdi. Po nanesení nátěru ThermoShield se vytvoří endotermická membrána, která má vysokou schopnost difúze par umožňující transport vlhkosti z podkladu směrem ven.
Suché zdi izolují lépe než vlhké. Termokeramická membrána zajišťuje, že je vlhkost vytažena ze zdi. Tato vlastnost dělá výrobky ThermoShield zajímavé nejen jako ochrana fasády stavebních konstrukcí, ale je velmi vhodná na renovaci starých a historických budov.

Termokeramický nátěr ThermoShield je elastický a tím snižuje riziko tvorby mikrotrhlin na fasádě, přes které by pronikala voda do podkladu (omítky). Bez mikrotrhlin není žádná vlhkost ve zdivu - a tím ani živná půda pro tvorbu plísní, mechů a řas. Kromě toho ThermoShield snižuje elektrostatický náboj na povrchu fasády (je antistatický) a tím brání usazování nečistot.

Fasády a stěny zůstaly jako nové i po mnoha letech - a bez toxinů.

ThermoShield History je prodyšný (propouští páry směrem ven) a díky termokeramické membráně účinně odvlhčuje zdivo kapilárním vysycháním, při kterém jsou voda a sůl transportovány zevnitř směrem ven na povrch zdi. To vše řadí termokeramický nátěr ThermoShield jako velmi vhodný pro ochranu fasády historických budov.
ThermoShield Nature je high-tech nátěr na dřevo vhodný pro všechny rozměrově stálé dřevěné stavební díly exteriéru. Souhra přilnavosti, pružnosti a extrémní odolnosti zpomaluje proces stárnutí dřeva ideálním způsobem.