Změna názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

ThermoShield StuccoTex

ThermoShield StuccoTex je strukturální omítka rovněž připravená k použití.

ThermoShield StuccoTex je založený na funkci termokeramické membrány. Jsou vhodné téměř pro všechny podklady v exteriéru. Ze zvláštního složení a jedinečných vlastností StuccoTex a Exterieur vyplývá řada oblastí energetického využití jak pro letní tak i zimní tepelnou ochranu.

Záklaní vlastnosti ThermoShield StuccoTex

  • dlouhotrvající ochrana fasády před škodlivými vlivy životního prostředí jako ultrafialové záření, smog, prach, kyseliny, soli a mořská voda
  • ochrana před povětrnostními vlivy jako je déšť, sníh a krupobití...
  • zabránění tvorbě řas, mechů, hub a plísní
  • energetické úspory v zimě i v létě
  • snížení tvorby trhlin v podkladu
  • dlouhodobá stálobarevnost

Dlouhotrvající ochrana pro vaši fasádu s ThermoShield StuccoTex před zátěžemi životního prostředí a při každém počasí

Slunce a teplý vzduch podporují ThermoShield StuccoTex po nanesení v tom, že rychle vybudují účinnou ochranu proti pronikání dešťové vody. Nadměrná vlhkost zdiva se díky funkci membrán ThermoShieldu rychle odpaří.

Množství odolných mikrokeramických kuliček, které se v elastickém pojivu pohybují, brání, stejně jako lidská kůže při koupání nebo sprchování, v pronikání vody do podkladu. Vysoká odolnost proti znečištění, vlivům životního prostředí jako je smog, kyseliny, soli, ozón a ultrafialové záření, a enormní elasticita zajišťují dlouhodobou ochranu, která zabraňuje tvorbě trhlin způsobených křehnutím a stárnutím. Trhlinky způsobené pnutím se silně zredukují, protože tepelná ochrana značně redukuje různé dilatační pohyby stavebních materiálů.

ThermoShield StuccoTex brání tvorbě vlhkosti

ThermoShield StuccoTex je odolný proti extrémům počasí, např.: prudkému dešti, krupobití nebo sněžení. Nátěr se tak stará o suché stavební materiály a snižuje riziko nežádoucího „ozelenění“ fasády, které se často vyskytuje jako průvodní jev při vzniku kondenzační vody. Díky vysokému podílu keramické složky a bránění tvorbě vlhkosti na povrchu pláště budovy, neposkytuje ThermoShield StuccoTex živnou půdu houbám, lišejníkům a mechům.

Proto lze zcela upustit od následných aplikací jedů škodlivých pro životní prostředí a zdraví. Škodám způsobeným plísněmi ve zdivu nebo na jeho povrchu se zabrání, neboť nátěr převádí kolísavý podíl vlhkosti ve zdivu na ustálenou vlhkost stavby.

ThermoShield StuccoTex je dimenzovaný tak, že tyto funkce jsou k dispozici po celá léta navzdory všem zatížením. Podnebí se svým přirozeným kolísáním nabízí i nutné okrajové podmínky k tomu, aby popsané stavebně fyzikální procesy se svými žádoucími efekty úspory energie a ochrany mohly neustále probíhat.

Zateplovat či nezateplovat? Proč si položit tuto základní otázku, když se ze všech médií valí informace o tom, jak a kolik se dá ušetřit zateplením Vašeho paneláku nebo rodinného domu? Ne vždy to musí být pravda.

ThermoShield StuccoTex: dům potřebuje vzduch k dýchání

Stejně jako lidská kůže, představuje nátěr ThermoShield StuccoTex zvětšený povrch a poskytuje dost vzduchu k dýchání tomu, co se nachází pod ním. „Umělé dýchání“ budov pomocí klimatizačních zařízení se může omezit nebo úplně zastavit. Ušetří to nejen peníze, ale pro obyvatele to sníží to i riziko letního nachlazení.

Omítka ThermoShield StuccoTex vyšuje izolační schopnost zdiva, aniž by je uzavřelo. Má tak zcela podstatnou výhodu oproti jiným opatřením, které mají rovněž za cíl redukci odvádění tepla. Některá jiná opatření často zdivo uzavírají a tím je zadusí (nebo dokonce v nejhorším případě „utopí“).

Fasády a stěny zůstanou jako nové – také po spoustu let

ThermoShield StuccoTex u ošetřených ploch brání vzniku elektrostatického náboje a tím znemožňuje chemické spojení s prachovými částicemi. Jestliže se po několika letech přece jen nečistota usadí, umožňuje kombinace keramiky a velmi odolného nosného pojiva bezproblémové čištění všech natřených ploch vodou a dokonce i vysokotlakými přístroji. ThermoShield StuccoTex se tak postará o nadprůměrně dlouhodobou čistotu fasády a její stálobarevnost.