Změna názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

ThermoShield IndustrySpecial (TopCoat) je špičkový nátěr na kov a technické konstrukce. Snižuje přestup (únik) tepla, zabraňuje kondenzaci vody, má vysokou reflexi slunečního záření a je antistatický.

ThermoShield IndustrySpecial je nátěr pro technické konstrukce a je připravený k použití.

ThermoShield IndustrySpecial je založený na funkci termokeramické membrány. Poskytuje ochranu pro tékměř všechny podklady technických konstrukcí jako například cisterny, sila, potrubí, kontajnery, ocelové konstrukce, a mnoho dalších...

Základní vlastnosti ThermoShield IndustrySpecial

 • dlouhotrvající ochrana konstrukcií před škodlivými vlivy životního prostředí jako ultrafialové záření, smog, prach, kyseliny, soli a mořská voda
 • ochrana před povětrnostními vlivy jako je déšť, sníh a krupobití...
 • nátěr je vodotěsný také při extrémních povětrnostních podmínkách
 • vysoká elasticita, snižující tvorbu trhlin
 • energetická účinnost v létě i v zimě
 • vysoká reflexe slunečního záření
 • extrémní elasticita výhodná u přechodů různých materiálů

ThermoShield IndustrySpecial snižuje přestup tepla

Termokeramický nátěr ThermoShield IndustrySpecial (TopCoat) dokáže snížit ztráty tepla, ke kterým dochází např. při transportu kapalin a plynů v potrubích nebo snižuje únik tepla v kovových konstrukcích. Díky nátěru na kov ThermoShield IndustrySpecial se sníží povrchová teplota potrubí (např. při transportu teplé vody) a dochází k nižším ztrátám - tím pádem se realizují okamžité úspory ve smyslu úspor nákladů (v tomto případě ohřev vody). Naopak: po aplikaci nátěru ThermoShield IndustrySpecial na rozvodné trubky klimatizace - ThermoShield IndustrySpecial brání prostupu okolního tepla a trubky zůstávají chladné (chladný vzduch z klimatizace se zahřeje při transportu od okolí jen minimálně)

Možnosti aplikace na snížení přestupu (úniku) tepla:

 • potrubí teplé užitkové vody (TUV) a ústředního topení (ÚT)
 • klimatizační zařízení a jejich potrubní rozvody
 • potrubí různých kapalin, kde se vyžadují malé ztráty tepla / chladu při transportu

Thermoshield IndustrySpecial zabraňuje kondenzaci vody

Termokeramický nátěr na kov ThermoShield IndustrySpecial (TopCoat) dokáže eliminovat kondenzaci vody, která vzniká na kovových konstrukcích. Tato jedinečná vlastnost nátěru ThermoShield IndustrySpecial má obrovské možnosti uplatnění a aplikace v praxi. Dokáže např. zabránit korozi vodovodních potrubí tím, že na nich nedochází ke kondenzaci vody (vodovodní potrubí pro studenou vodu v obytných domech), ošetřit konstrukce zimních stadionů (kde opět dochází ke kondenzaci vody) nebo ošetřit obrovské sila a kontejnery na uskladnění různých surovin a materiálu.

Možnosti aplikace pro zamezení kondenzace vody

 • vodovodní potrubí a potrubí na kapaliny a plyny
 • vodní nádrže a nádrže na uskladnění kapalin
 • kovové konstrukce zimních stadionů
 • sila a kontejnery na uskladnění různých surovin a materiálu
 • rozvody klimatizace a vzduchotechniky

ThermoShield IndustrySpecial je antistatický

Díky termokeramické membráně dostal nátěr na kov ThermoShield IndustrySpecial (TopCoat) do vínku další unikátní vlastnost: je antistatický. Díky tomu je vhodný na všechny kovové podklady tam, kde se nachází nějaké elektrické vedení nebo elektrické obvody (elektronika).

Možnosti aplikace – antistatická ochrana:

 • elektrická vedení vysokého napětí (zároveň slouží jako ochrana proti korozi)
 • sloupy veřejného osvětlení
 • sloupy pro vedení elektřiny trolejbusů, vlaků a tramvají
 • rozvodné skříně elektroinstalace
 • kovové boxy, ve kterých se nachází nějaká elektronika (např. světelné reklamy apod.)

ThermoShield IndustrySpecial má vysokou reflexi slunečního záření

Termokeramický nátěr na kov ThermoShield IndustrySpecial (TopCoat) má vysokou reflexi (odrazivost) slunečního záření a tím rapidně snižuje povrchovou teplotu kovových a technických konstrukcí. Své využití najde hlavně v skladových kontejnerech a silách, v nichž jsou uskladněny kapaliny, plyny nebo pevné látky. ThermoShield IndustrySpecial, díky své schopnosti odrážet až 85% slunečního záření, chrání tyto kontejnery, které jsou vystaveny slunečnímu záření a povětrnostním podmínkám.

Možnosti aplikace – reflexe slunečního záření:

 • sila a kontejnery na uskladnění kapalin
 • sila pro uskladnění zemědělských a potravinářských produktů
 • potrubí pro kapaliny a plyny, které jsou vystaveny slunečnímu záření

Jaký je ThermoShield IndustrySpecial?

ThermoShield IndustrySpecial (TopCoat) se „na nic nehraje“ a nepotřebuje nikoho přesvědčovat o svých nesporných kvalitách a špičkových vlastnostech. Je to prostě nátěr na kov se skvělými schopnostmi, který nemá ve svém oboru (technické konstrukce) prakticky žádnou konkurenci. Své vynikající vlastnosti dokazuje v praxi, kde svou aplikací dokázal odstranit vzniklé „problémy“ (přehřívání kapalin v silách, zabránění kondenzaci vody, apod.) Nebo ušetřit nemalé náklady při tepelných ztrátách (potrubí).

ThermoShield TopCoat má výborné využití v průmyslu na kovových konstrukcích. Jeho aplikace na sila a skladovací kontejnery dokáže díky reflexi slunečního záření účinně eliminovat přehřívání nádrží, případně aplikace na rozvodné potrubí minimalizuje tepelné ztráty.
ThermoShield TopCoat nachází své uplatnění i na železnici - a to díky tomu, že zabraňuje kondenzaci vody v prostorách s elektrickými rozvody. Aplikuje se např. na tramvaje, kde ve fabionech dříve často kondenzovala voda.
Nátěry ThermoShield TopCoat a TopShield zde mohou vysoce přispět svými vlastnostmi. Během přestávek a i při práci přináší člověku pobyt v příjemně temperovaných pracovních a kancelářských kontejnerech odpočinek. V každém ročním období: v zimě žádné mrznutí av létě příjemné vnitřní klima, navzdory vysokým venkovním teplotám.
Díky vysoké reflexi slunečního záření dokáží nátěry ThermoShield aplikované na textilie udržet teplotu pod nimi na přijatelné úrovni. Takto můžeme jednoduchým způsobem zajistit příjemné pracovní prostředí v horkých letních dnech. Reflexe slunečního záření nátěrem ThermoShield lze využít iv "plechových" v novinových stáncích, kde se po aplikaci vytvoří příjemné pracovní prostředí a podstatně se v nich sníží teplota.
Zvuk v místnostech naráží na různé reflexní povrchy - jako jsou podlahy, stěny a stropy. Tímto vznikají různé zvukové odrazy. Aby bylo hovorem v místnostech dobře rozumět, musí být ostatní hluky co možná nejrychleji rozptýleně. Nátěry se speciálními akustickými elementy ThermoShield IndustrySpecial Acoustic pomáhá vylepšit akustiku v prostorách. Na stropních panelech je toto použití nátěrů ThermoShield exluzivně rozšířené již po celém světě.