Změna názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

Náš první kontakt s "tepelněizolační barvou" se datuje rokem 1995. V této době se jednalo na českém trhu o průkopnickou technickou novinku a získání jakýchkoliv informací o produktu bylo velmi obtížné. Na evropský trh se tento materiál dostával velmi komplikovanou cestou od zatím jediného výrobce v USA a na český přez Rakousko a Slovensko. Od této doby se o tepelněizolační nátěry s různou intenzitou zajímáme. V posledních třech letech můžeme říci, že již velmi intenzivně. Kromě jednání s dovozci a výrobci, jsme studovali příspěvky na internetu, jak od odborníků tak i názory a zkušeností obyčejných lidí, kteří takzvaně zariskovali a nátěr aplikovali na vlastní pěst.

Nátěry, které jsou všeobecně nesprávně nazývané "tepelněizolační nátěry", jsou mezi odborníky pro své unikátní a špecifické vlastnosti známé jako "termoreflexní nátěry".

Studovali jsme i poměrně značné množství provedených zahraničních aplikací na objektech různého typu, jejich odborné srovnávací posudky, z několikaleté doby před aplikací a náslenásledne po aplikácii náteru.

Nový pohled na tepelněizolační nátěry

Samozřejmostí bylo i seznámení se s výsledky vědeckých výzkumů týkajících se těchto materiálů. Především jsou zajímavé výsledky z Institutu pro stavební fyziky ve Stuttgartu, Berlíně a Technické univerzity v Bratislavě. Bylo nutné změnit pohled na šíření tepla, jako na neustálý dynamicky měnící se přírodní děj, kdy podmínky vnějších a vnitřních teplot a vzdušné vlhkostí se neustále mění, se zakomponováním dalších vlivů, jako hnaný déšť, sníh a vítr a dalších. Použít jiné fyzikální obory, jako elektromagnetického záření, optiky a hydromechaniky.

Navštívili jsme a prohledli si také několik aplikací provedených v Čechách a na Moravě, jak tyto nátěry vypadají po několika letech. Mezi ně patří aplikace i provedené před 10ti lety.

Účelem tohoto našeho snaženími, je to abychom mohli nabídnout produkt o kterém víme co nabízí a jakým způsobem ovlivňuje termické pochody v konstrukci obvodové stěny stavby.

Z dostupných tepelněizolačních nátěrů, které jsou na součastném českém trhu a které jsme mohli porovnávat pro další odpovědné nabízení, jsme zvolili ten, který je na trhu nejdéle, je z hlediska kvality, unikátních užitných vlastností a hlavně s dostatkem dostupných vědeckých, odborných posudků a praktických poznatků, nátěr pod obchodním názvem:

jdlhšie, je z hľadiska kvality, unikátnych úžitkových vlastností a hlavne s dostatkom dostupných vedeckých, odborných posudkov a praktických poznatkov - náter pod názvom:

 

Tepelně izolační nátěr ThermoShield

Tepelně izolační nátěr ThermoShield není izolace a ani nefunguje na podobném principu.

ThermoShield působí vždy společně s konstrukcí na které je aplikován.

Tepelně izolační nátěr ThermoShield svou aplikací na fasádu ovlivňuje především následující fyzikální procesy při přenosu tepla:

  • Ovlivňuje vlhkost v konstrukci, její průchod, ukládání(kondenzaci) a odstranění směrem do exteriéru, chrání proti dešti, letnímu kondenzátu a umožňuje vlhkostní odpar i v zimních dnech.
  • Využívá působení elektromagnetického záření jak vnitřních i vnějších zdrojů energie, omezuje a usměrňuje jeho pohyb v konstrukci obvodové stěny

 

Působením všech faktorů, se kterými tepelně izolační nátěr ThermoShield ovlivňuje průchod tepla, lze dosáhnout úspor v průměru 25 – 30%.

Tyto hodnoty prokazují porovnávací měření v nesčetných posudcích z celého světa.

Završením našeho prověřování je praktické provedení nátěru ThermoShield, fasády rodinného domu v Koclířově u Svitav, kde jsme si v reálné podobě odzkoušeli pracovní postupy, pracovní časy, přípravné práce, i nestandardní kolizní situaci – opravu mechanického poškození v hotové ploše fasády. Provedli jsme i zkoušku omyvatelnosti znečištěné fasády.

Tepelně izolační nátěr ThermoShield je jediný nátěr, který se sám zaplatí a navíc je ziskový.