Změna názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

Zateplení domu nátěrem ThermoShield

Zateplovat či nezateplovat ?

Proč si položit tuto základní otázku, když se ze všech médií valí informace o tom, jak a kolik se dá ušetřit zateplením Vašeho paneláku nebo rodinného domu? Ne vždy to musí být pravda.

• Pokud zvolíte nesprávnou technologii na zateplení domu (nebo nesprávné materiály) - očekávaný výsledek se vůbec nemusí dostat.

• Pokud se dostaví energetické úspory zatepleného domu, spolu s nimi budete pozorovat i zhoršení životních podmínek ve Vašem bytě nebo domě.

Co se stane při nesprávném výběru materiálu ?

Pokud se rozhodnete pro zateplování parozábranná materiály jako je polystyren, levné paro nepropustné lepidla nebo omítkové směsi zabráníte úniku vlhkosti v zatepleném domě, která zapříčiňuje vznik plísní. V případě pokud se ještě rozhodnete pro výměnu oken za plastová, tak tato kombinace s paronepropustnými materiály je přímo zárukou vzniku plísní.

Proč vzniká vlhkost - proč vzniknou plísně?

 • Působením rosného bodu
 • Běžná provoz domácnosti. (Vaření, sprchování, mytí, atd..)

Působení rosného bodu v zatepleném domě

Zateplený dům nátěrem ThermoShield

Rosný bod znamená vysrážení vodních par při rozdílu vnější a vnitřní teploty. Je to běžný fyzikální jev, který lze pozorovat i pouhým okem na oknech, stěnách, nebo na jiných místech v domácnosti. Pokud jste ho náhodou nepozorovali, neznamená to, že se Vaší domácnosti tento jev vyhnul, jen se Vám ho podařilo posunout na méně viditelné místo zateplehého domu (přemístil se dovnitř zdiva, nebo na exteriérovou část zdiva).

Transparentním příkladem může být vytažení skleněné nádoby z chladničky do tepla - vytvoří se na její vnější straně velké množství kondenzované vody. Stejný děj probíhá i ve zdivu. Největší produkce vlhkosti z rosného bodu nastává, když se po zimních měsících opět otepluje.

Zateplením domu přesouváme rosný bod právě na exteriérovou část zdiva. Pokud však vzniklá vlhkost na zatepleném domě narazí na nepropustnou vrstvu jako je polystyren, začne se hromadit a vytvoří prvotní základ pro plíseň. Samozřejmě, že pokud vlhkost nemůže ven, tak postupuje dovnitř a nasákavé do zdiva spolu s plísněmi. Plíseň se postupně objeví i v interiéru. V případě, pokud máte plastová okna, rozšíření plísní v interiéru je už nezastavitelné. Plíseň způsobuje specifický zápach v domácnosti, dýchací problémy, alergie, astma.

Vlhkost v zatepleném domě vyprodukována běžným provozem domácnosti.

Každá domácnost v zateplenom dome svým běžným chodem: vaření, sprchování, mytí i samotné lidské tělo produkuje vlhkost. Vlhkost vyprodukovanou domácností je třeba odvětrat a to může být problémem pokud máme paro nepropustnou tepelnou izolaci, případně prostor hermeticky zakonzervuje plastovými okny. Pokud si řeknete, že stačí otevřít okno a vyvětrat tak je to jen alibisticky obhajoba, která nefunguje kromě toho větráním vypustíte veškerou ušetřenou energii ven.

Proto je důležité aby Váš dům přirozeně dýchal a aby váš výběr materiálů pro zateplení vašeho domu byl ten spravny!

Řešením uvedených problémů je použití kvalitních paropropustných materiálů na zateplení domu, které mají tepelně izolační vlastnosti a zdravě konkurují klasickým zateplovacím systémem v úspoře energií.

Nejrychlejším a poměrně levným řešením na zateplení domu je použití Termokeramické nátěru.

Nátěr lze použít v interiéru i exteriéru.

Thermokeramické nátěry - proč je používat na zateplení domu?

Celospolečenskou nutnost snižování spotřeby tepelné energie nazvat "zateplením budov , nebo zateplení fasády" není zrovna šťastné pojmenování. Majitelům dotčených nemovitostí, byl velmi nenápadně vnucen názor, že existuje pouze jediné řešení problému tepelných úniků, a tím je instalace dodatečné přídavné objemové izolace na fasádu domu. Postupně začaly vznikat různé poradenské firmy, které vždy poradily jedno a to samé – izolovat a zase izolovat.

Polystyrénová lobby nám vnutila nepravdu, že "čím tlustší vrstva polystyrénu na fasádě, tím větší úspora na topení", ale ono tomu tak ve skutečnosti není a hlavně v dlouhodobém působení, kdy nikdo nepostřehne, že spotřeba tepla opět výrazně narůstá. Je potřeba si plně uvědomit jaké procesy v konstrukci obvodové stěny zatepleného domu probíhají.

Všechny dodatečné zateplovací systémy lze charakterizovat následně – "na mokrý kabát přidáme další, tentokrát neprodyšný kabát". Toto platí i pro minerální vaty, stěrky a lepidla používaná v systému jsou natolik nepropustné, že výhodu vaty zcela eliminují.

Docházíme k tomu, že vlhkost v konstrukci je velmi významný činitel z hlediska tepelných ztrát, viz tabulka 

Závislost tepelné ztráty na vlhkosti stěny (příklad - plná cihla tl.44 cm bez omítek)

 Vlhkost wm [%]

 λ [W/(m.K)]  Tepelná ztráta Q [W/m2]  %
 0  0,81  51  100
 1  1,20  68  133
 2  1,37  74  145
 3  1,47  78  152
 4  1,59  82  160
 5  1,67  84  164
 7  1,81  88  172
 8  1,86  90  176
 10  1,95  92  180
 15  2,07  95  186

wm = objemová vlhkost, λ = součinitel tepelné vodivosti, Q = tepelná ztráta

Z tabulky je zřejmé, že zvýšením vlhkosti stěny o 1% dojde k navýšení spotřeby tepla o 7 – 9%. Nelze se vůbec domnívat, že právě vaše stěna je ta suchá. Vlhkostní klimatické poměry a tvorba vlhkostí činnosti v interiéru probíhají neustále a směr prodění je závislý na ročním období. V létě probíhá z venku dovnitř a v zimě zase opačně, délka doby směru proudění a intenzity toku proudění vlhkosti jsou různé, určení zda je stěna suchá a nebo vlhká, je součastnými početními způsoby velmi nedokonalé realitě velmi vzdálené.

Vlhkost, absorbovaná, procházející a hromaděná v konstrukci je velmi významný činitel ovlivňující tepelné ztráty zatepleného domu.

Další důležitý faktor, který urychluje tepelný tok obzvláště v porézních materiálech, což v podstatě stavební materiály z velké části jsou, včetně izolačních materiálů, je radiační elektromagnetická energie. Tato energie je všeobecně vnímána spíše jako tepelné sálaní slunce a nebo z rozpálených kamen. Málo kdo ale ví, že radiační energii vyzařuje každé těleso jehož teplota je větší jak -273,5°C. Radiační energie ale vzniká pří šíření tepla vedením v porézních materiálech, kde významně urychluje předávání tepla. Jakou mírou může tato radiace ovlivnit průchod tepla si můžeme předvést na všeobecně známé věci denní potřeby.

Termoska (též termoláhev) je speciálně vyrobená láhev, která slouží k uchování teplého nebo studeného nápoje (pokrmu). Všichni víme, že to funguje, ani nás nezajímá jak, a už vůbec nehledáme nějaké izolace a součinitele prostupu tepla.

Již v roce 1892 ji vynalezl pracovník Oxfordské univerzity Sir James Dewar, Základem termosky je dvojitá vnitřní nádoba s lesklými dvojitými stěnami, z mezery mezi stěnami obou nádob je vyčerpán vzduch. Přes toto vakuum nemůže teplo pronikat vedením, tepelné záření se odráží zpět od lesklých stěn, u nádoby uzavřené zátkou je omezen i přenos prouděním.

Radiační energie, působící zvenčí, zevnitř i uvnitř na konstrukci stěny zatepleného domu je dalším významným činitelem působícím v přenosu tepla.

Zateplní domu nátěrem ThermoShield

Logickou cestou jsme označili významné faktory, které mají vliv na celkové tepelné ztráty vnější obvodové stěny domu. Tyto faktory mají ve spojení dominantní význam v přenosu tepla konstrukcí. O oprávněnosti tohoto tvrzení svědčí i výsledky dlouholetých vědeckých výzkumů v oboru stavební fyziky, například Fraunhofer-Institut IBF pro stavební fyziku" univerzity ve Stuttgartu, který definuje přenos tepla v aktuálně vydávaných publikaci takto:

”Přenos tepla se zakládá na vedení tepla závislém na vlhkosti a proudu entalpie páry. Tento proud přepravuje teplo tím, že se voda odpařuje na jednom místě a přitom se tomuto místu odebírá teplo a poté difunduje na jiné místo, kde kondenzuje a tím přivádí teplo. Tento způsob přenosu tepla se často označuje jako efekt latentního tepla.”

Membrána ThermoShield - účinné řešení na zateplení domu

ThermoShield je multifunkční nátěrová hmota s dynamickými a adaptabilními vlastnostmi , které významně ovlivňují hydrodynamické, termické a elektromagnetické děje ve stavebních konstrukcích na kterých je aplikován.

ThermoShield nátěrová hmota je směsí komponentů:

 • Reinakrylátová živice s dvojitou síťovou strukturou jako nosný komponent
 • Sklokeramické duté kuličky o rozměru 10- 120 nm, jako plnivo
 • Barevné tonery pro vytvoření široké škály barevných odstínů

ThermoShield membrána šetřící energii se skládá ze speciálního pojiva na vodní bázi, v němž se nacházejí miliony vakuovaných sklokeramických dutých tělísek (kuliček) o malém průměru (10 až 120 mikrometrů). Vrstva nátěru po zaschnutí polymerizuje v elastickou, hustou strukturu ,která je ale zároveň variabilně propustná pro vodní páry, o tloušťce cca 0,3 mm (membrána). Zvláštnosti této membrány se podílejí na úsporách energie zatepleného domu pomocí nátěrů ThermoShield. Zásadně se však liší od tradičních představ o možnostech snížení energetických ztrát. Skleněné kuličky ”filtrují” tepelný proud v infračerveném rozsahu nízkých teplot a odrážejí a rozptylují až 25 procent tepla.

Tak vzniká komplex z různých fyzikálních efektů, které lze všechny nalézt v tenké membráně. Vědecký výraz pro to zní: ”Povrchový nátěr s endotermickými efekty®”. Tímto se v konstrukcích chráněných pomocí ThermoShield sníží tepelné ztráty a zredukují se náklady na vytápění budovy o 20–30 %.

Několik zajímavých čísel: Jeden metr čtvereční hladkého povrchu se zvětší o trojnásobek až čtyřnásobek. V jednom metru čtverečním 0,3 mm tlusté membrány je obsaženo cca 12 m2 kulového povrchu. Pojivo může nabobtnat o jednu čtvrtinu, aniž by se uvolnilo od podkladu. Cca 380 ml vody se může aktivně přenést za hodinu a metr čtvereční.

Jak funguje zateplení domu nátěrem ThermoShield? Je to díky tepelnému odrazu a suchým stěnám.

ThermoShield aplikovaný na stěny, postupně transportuje ze stavební konstrukce vlhkost, kterou zdivo absorbovalo po celé roky. Takto ošetřený plášť budovy se přitom chová jako lidská kůže při pocení. Při difúzním odpařování je z povrchu stěny odnímáno teplo (stěna se ochlazuje). Aby tento důležitý proces mohl probíhat nerušeně, nátěr je chráněn před zničením vlastní reflexí škodlivého podílu slunečního UV záření. Proti nežádoucímu zahřívání povrchu budovy osluněním, působí ThermoShield v souhře s pojivem. Výsledek v zatepleném domě pomocí membrány ThermoShield: v letních měsících dochází k citelnému poklesu teploty v interiéru a snížení nákladů na klimatizaci.

Dom zateplený nátěrem ThermoShield současně připravuje budovu v letních měsících na zimu. Zdivo se vysušuje a získává lepší tepelně izolační vlastnosti, tepelný odpor.Víme, že proti zimě nás ochrání pouze suchý plášť. Budově dostačuje menší topný výkon, protože „vedení do zásobníku - zdiva“ je připravené pro pomalé naplňování "zásobníku". Uvnitř budovy obyvatelé vnímají zvýšení teploty na vnitřním povrchu obvodových stěn. Z toho vyplývá vyšší komfort bydlení při nižším topném výkonu.

Keramické kuličky ve vrstvě nátěru působí jako malé termosky. Na tuto vrstvu dopadá radiační (elektromagnetické) záření o různých vlnových délkách, ke kterým přísluší konkrétní tepelný výkon. Některé vlnové délky propustí – jako dlouhé IR (infračervené) záření o nízkém výkonu, tím umožní předehřev hmoty stěny v chladných obdobích. Naproti tomu krátké IR záření z části odrazí zpět do exteriéru, zbylou část pohltí (rozloží) a získanou energii použije k odpaření vlhkosti ve hmotě stěny pod nátěrem, proces byl popsán v textu výše. Tato "zrcadlová membrána" zpracuje všechna elektromagnetická záření, která dopadají na nátěr, jako záření z okolních budov, všechny druhy zbytkových kosmických záření o různých vlnových délkách a podobně. Tato záření dopadají na všechny stěny stavby, tedy i ze severu a také i v noci. I když se zdá, že se jedná o poměrně malé množství energie, je svým způsobem velmi přínosná, v malé kontaktní vrstvičce vzduchu před fasádou zvyšuje teplotu a vytváří tepelný obal.

ThermoShieldem potažené obvodové stěny mají i podstatně pomalejší proces chladnutí při přerušení topení. viz graf.

Mechanismy účinku zateplení domu pomocí ThermoShield jsou doložené četnými zkouškami, testy a referencemi. Vedle technických parametrů byly prověřovány především vlastnosti významně ovlivňující úspory energie. Jak výsledky praktických aplikací při výstavbě obytných budov a průmyslových objektů na celém světě, tak i vědecké výzkumy a měření renomovaných institutů a univerzit, vedly dokonce k podání patentových přihlášek. Velmi pozitivní reference zaručují jistotu dlouhodobého zachování funkcí ochrany staveb a přínosy pro úsporu energie v ThermoShield-em zateplených domech. ThermoShield je dimenzován tak, že jeho funkce jsou k dispozici po celá léta navzdory všem klimatickým zatížením.

Moderní zateplení domu chrání vaši fasádu

ThermoShield je odolný proti extrémům počasí, např.: prudkému dešti, krupobití nebo sněžení. Nátěr se tak stará o suché stavební materiály a snižuje riziko nežádoucího „ozelenění“ fasády, které se často vyskytuje jako průvodní jev při vzniku kondenzační vody. Díky vysokému podílu keramické složky a bránění tvorbě vlhkosti na povrchu pláště budovy, neposkytuje ThermoShield živnou půdu houbám, lišejníkům a mechům. Proto lze zcela upustit od následných aplikací jedů škodlivých pro životní prostředí a zdraví. Škodám způsobeným plísněmi ve zdivu nebo na jeho povrchu se zabrání, neboť nátěr převádí kolísavý podíl vlhkosti ve zdivu na ustálenou vlhkost stavby.

Další vlastnosti nátěru ThermoShield:

 • v klimaticky horkých dnech účinně chladí vnější povrch stěn, k tomu používá vnitřní vlhkost (odpařováním vody se spotřebovává povrchové teplo fasády), nepropustí krátké IR záření.
 • v chladných dnech prohřívá fasádu domu dlouhým IR zářením.
 • výrazně mění přechodový odpor tepla na fasádě
 • chrání fasádu před prochlazováním větrem
 • je antistatický – neusazuje se prach, chrání před vznikem nevzhledných poteklin a plísní.
 • je extremně přilnavý k povrchu, má vysokou povrchovou tažnost
 • je dokonale omyvatelný, snadná údržba
 • je snadno opravitelný i v barevném provedení, vysoká barevná stálost více jak 15 let, odolnost vůči UV záření (nátěr chrání sám sebe)
 • možnost více jak 4.000 barevných odstínů.
 • matný povrch s prozářenou barevností
 • má snadné nanášení – štětec, váleček a stříkání, optimální tloušťka nátěru je 0,35mm (0,30mm)
 • zdravotně nezávadný, bez zápachu, vodou ředitelný

Komplexní procesy pro ThermoShield lze shrnout následovně:

Na základě vlastností rozptylu světla a reflexe odolných mikrosfér („skleněných mikrokuliček“) dochází k rozložení tepla uvnitř membrány. Ve spojení s vodou, párou a poklesy teploty vznikají pozitivní efekty rozhodující pro pohodu obyvatel. O hospodárné zacházení s topnou nebo chladicí energií se stará, zvětšený povrch a endotermické procesy termokeramické membrány. Použitá keramická dutá tělíska (kuličky) představují účinnou tepelnou bariéru zatepleného domu nátěrem ThermoShield. Teplo pojme obklopující pojivo (můstek) a tam se rychle a rovnoměrně rozloží a procesy odpařování jsou tak možné, rovnoměrné a kontrolovatelné. Jsou odpovědné za teploty povrchu a tím za výměnu zářením.

Celá řada vědců a uživatelů ve všech částech země byla ochotna nezaujatě prověřit vlastnosti ThermoShieldu pro zateplení domu. Již více než 20 let šetří lidé na celém světe, na Sibiři stejně jako v pouštních zónách států kolem Perského zálivu, s ThermoShieldem energii – a to v horku i v zimě. Spousta extrémně rozdílných problémů těchto klimatických zón se použitím ThermoShieldu vyřešila.

Proč by měli technologie nátěrů s termokeramickými membránami podpořit lidé také v mírnějších podnebných pásmech, jako je střední Evropa? Především pro to, aby ekologicky a zdravě bydleli.

Historie bariéry tepelné ochrany se začala psát v polovině 70.let min.století, tedy v době kdy požadavky na tepelné parametry nebyly společensky tak významné. Vznik iniciovaly zcela jiné potřeby. 

Jednou z potřeb byla nutnost řešit vznik plísní na vnitřních stěnách domů, ve kterých se nahradily stará okna za moderní utěsněná. Italská firma Colorificio Brignola, v roce 1983 problém společně s firmou 3M vyřeší a uvádí na trh produkt pod názvem "Casaviva Anticondensa".

Další základní část vyvinula v 70 letech firma Battelle Memorial Institute izolační termokeramickou vnější vrstvu pro kosmické návratové prostředky NASA - Space Shuttles, aby odolaly teplotním výkyvům v rozmezí více než 2000°C. V kombinaci s extrémně odolným pojivem se narodila „tekutá keramická dlaždice“. V polovině 80. let byli uvolněna patentová práva k civilnímu užívání termokeramického základního materiálu. Vhodným oborem dalšího uplatnění, bylo stavebnictví. Upravení parametrů vlastností, pro široké použití v tomto oboru, provedla v roce 1984 firma SPM Thermo-Shield Inc. a na trh dodala produkt pod názvem "EnergyStar Label". Pro Evropu byl uveden pod názvem "ThermoShield". V roce 2003 přejímá výhradní práva na produkci a distribuci v Evropě firma SICC GmbH se sídlem v Berlíně.