Změna názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

Střecha Masokombinát, Lučenec

srpen 1996

Střecha RD, Mudroňova ul., Bratislava

červenec 1995

Střecha fy Autoboat, Bratislava

červen 1995